Traksiyon Kazanmak İçin Hemorajik İnme Tedavi Pazarı; Büyümeyi Desteklemek için Kronik Hastalıkların Artan Yaygınlığı: Fortune Business Insights™

 

Küresel hemorajik inme tedavisi pazar büyüklüğünün tahmin döneminde önemli bir büyüme yaşaması bekleniyor. Büyüme, hemorajik inme insidansındaki artışa ve dünya genelinde kanama tedavisinde kilit oyuncular tarafından yapay zeka (AI) gibi ileri teknolojilerin artan şekilde benimsenmesine bağlanabilir. Bu bilgi Fortune Business Insights tarafından, “Hemorajik İnme Tedavisi Pazar Büyüklüğü, Pay & Sektör Analizi, İlaç Türüne Göre (Antihipertansif, Anti-Koagülanlar, Anti Konvülsanlar, Diğerleri), Dağıtım Kanalına Göre (Hastane Eczaneleri) başlıklı bir sonraki raporunda yayınlanmaktadır. , Perakende Eczaneler, Çevrimiçi Eczaneler) ve Bölgesel Tahmin, 2020-2027.”

Rapor Örneği İsteyin:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/hemorrhagic-stroke-treat-market-103134

COVID-19 pandemisi, çeşitli ekonomilerde yaygın etkileri nedeniyle ciddi yankılara yol açmıştır. Çok sayıda sektör, dünya çapında çeşitli hükümetler tarafından ilan edilen ve işletmelerin tamamen kapatılmasıyla sonuçlanan karantina nedeniyle eşi görülmemiş kayıplarla karşı karşıya. Bununla birlikte, sakatlanan ekonomi, hükümetin ve endüstrilerin ortak çabalarıyla yeniden canlandırılıyor ve önümüzdeki yıllarda toparlanması bekleniyor.

Hemorajik İnme Tedavisi Pazar raporu, pazarın çeşitli yönleriyle ilgili bilgileri vurgulayarak Kanamalı İnme Tedavisi endüstrisinin ve talep faktörlerinin derinlemesine bir analizini sunar. Prudent Markets, tüm bu yönleri ele alır ve tüm büyük ve gelişmekte olan iş segmentleri hakkında en son kepçe ve ayrıntılı göz açma çalışmasını sağlar. Buna ek olarak, rapor, bu sektörün büyümesine katkıda bulunan kilit oyuncular tarafından sektördeki gelişmelere ışık tutuyor. Geliştirme kapsamı, fizibilite çalışması, Hemorajik İnme Tedavisi pazar konsantrasyonu ve olgunluk analizi bu raporda detaylandırılmıştır.

Araştırma raporunda verilen bilgiler, son yıllarda tanıtılan farklı teknolojik gelişmelere ilişkin olup, sektörün titiz bir şekilde analiz edilmesini sağlar ve okuyuculara daha kapsamlı bir anlayış sunar.

Küresel pazarda covid-19’un patlak vermesi, uzun süreli karantinanın ciddi bir ekonomik çöküş bulmasıyla şirketleri gelecek senaryoları konusunda belirsiz hale getirdi. COVID-19 Salgını-Küresel Hemorajik İnme Tedavi Pazarı ile ilgili en son anket, gizli mücevher performans analizi sağlamak için yapılmıştır. Temel büyüme faktörleri ve Temel noktalar [BPS] çalışması aşağıdaki raporda tartışılmıştır. Araştırma Raporu, pazar dinamikleri, segmentasyon, ürün portföyü, iş planları ve sektördeki en son gelişmelere ilişkin ayrıntılı bir genel bakışı açıklar.

Araştırma metodolojimiz sağlamdır ve aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya yaklaşımlara dayalı veri üçgenleme içerir. Yaklaşık pazar numarasını birincil araştırma yardımıyla doğruladık. Birleşme ve satın almalar, işbirlikleri, ortak girişimler ve anlaşmalar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için ikincil araştırma yapılmıştır. Aynı zamanda, büyüme itici güçleri, trendler ve engellerle ilişkili pazar dinamikleri hakkında önemli bilgiler elde ettik.

Son gelişmeler ve tarihsel veriler temelinde gelecek yıllar için mecazi tahminler sunar. Tüm segmentler için bilgi toplamak ve geliri tahmin etmek için araştırmacılar yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya yaklaşımları kullandılar. Birincil ve ikincil araştırmalardan ve güvenilir veri kaynaklarından toplanan verilere dayalı olarak hazırlanan rapor, Hemorajik İnme Tedavisi pazarının hem mevcut hem de yeni adaylarının pazarın ihtiyaçlarını, pazar büyüklüğünü ve rekabeti anlamalarına ve incelemelerine yardımcı olacaktır.

Hemorajik inme, bir kan damarı yırtıldığında ve dokuda biriktiğinde ortaya çıkan intraserebral kanama olarak bilinir. Bu, beyin üzerinde, çevredeki bölgelere ağır kan kaybına yol açan ekstra bir baskıya yol açar. Böyle bir insidans sırasında, hastanın iyileşmesi için acil hemorajik inme tedavisi hayati önem taşır. İnmelerin yaklaşık %13’ünün hemorajik olduğuna inanılmaktadır. Hastalığın semptomları arasında mide bulantısı, kusma, nöbetler, ani ve şiddetli baş ağrısı ve diğerlerinin yanı sıra tam veya sınırlı bilinç kaybı yer alır.

Temsilci ne yapar

veya Dahil mi?

Pazar raporu, öngörülen ufuk boyunca pazarın karşılaşacağı çeşitli büyüme itici güçlerinin ve kısıtlamaların, fırsatların ve zorlukların ayrıntılı bir değerlendirmesini içerir. Ek olarak, rapor, tahmin döneminde büyümesini etkileyen pazarın bölgesel gelişmeleri hakkında kapsamlı bir araştırma sunar. Çeşitli metodolojileri kullanan araştırma analistlerimiz tarafından sektördeki uzman profesyonellerin tavsiyelerinden elde edilen bilgileri içerir. Rekabet ortamı, ürün lansmanları, ortaklıklar, birleşme ve satın alma gibi stratejiler ve şirketler tarafından 2020 ile 2027 arasında pazarın kalesini korumak için benimsenen işbirlikleri gibi stratejiler hakkında daha ayrıntılı bilgiler sunar.

Raporun Önemli Noktaları:

Pazara Giriş: Tedarik Zinciri Analitiği pazarındaki en iyi oyuncuların ürün portföyleri hakkında kapsamlı bilgiler.
Ürün Geliştirme/İnovasyon: Yaklaşan teknolojiler, RandD faaliyetleri ve pazardaki ürün lansmanları hakkında ayrıntılı bilgiler
Rekabet Değerlendirmesi: Pazardaki lider oyuncuların pazar stratejilerinin, coğrafi ve iş segmentlerinin derinlemesine değerlendirilmesi
Pazar Geliştirme: Gelişmekte olan pazarlar hakkında kapsamlı bilgiler. Bu rapor, coğrafyalardaki çeşitli segmentler için pazarı analiz eder
Pazar Çeşitlendirmesi: Yeni ürünler, kullanılmayan coğrafyalar, son gelişmeler ve Tedarik Zinciri Analitiği pazarındaki yatırımlar hakkında kapsamlı bilgiler
SÜRÜŞ FAKTÖRLERİ

Büyümeyi Desteklemek İçin Hemorajik İnme İnsidansının Artması

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 15 milyon insan felç geçiriyor. Bunların arasında yaklaşık 5 milyon ölüm bildirilirken, 5 milyonu da kalıcı sakatlıktan muzdarip. Artan hemorajik inme insidansı, dünya genelinde hızlı ve optimum hemorajik inme tedavisi talebini artırıyor. Ayrıca, yapay zeka (AI) gibi modern teknolojilerin büyük şirketler tarafından giderek daha fazla benimsenmesinin, önümüzdeki yıllarda küresel hemorajik inme tedavisi pazarının büyümesine katkıda bulunması bekleniyor. Örneğin, Ocak 2020’de Capital Health, Hopewell, N.J., kafa içi kanamanın otomatik olarak açılmasına yardımcı olmak için yapay zeka (AI) yazılımının benimsendiğini açıkladı. Yazılım, hastalara istenen zamanında tedaviyi sağlamak için inme tipini verimli bir şekilde belirler.

BÖLÜMLEME

Artan İlaç Kullanımına Bağlı Olarak Antihipertansif Segmentin Baskın Kalması

İlaca dayalı antihipertansif segmentin, hastadaki felç riskini azaltmak için tıp uzmanları tarafından optimum hemorajik inme tedavisi ilacının artan tercihi nedeniyle en büyük pazar payına sahip olması bekleniyor.

BÖLGESEL ANLAYIŞLAR

Kuzey Amerika’da Artan Kronik Hastalık Yaygınlığı Büyümeye Yardımcı Oluyor

Tüm bölgeler arasında, Kuzey Amerika’nın tahmin süresi boyunca ön planda kalması ve küresel hemorajik inme tedavisi pazarında en yüksek konumu tutması bekleniyor. Bu, bölgede temel hemorajik inme tedavisine olan talebi artıran kronik hastalık prevalansının artmasından kaynaklanmaktadır. Öte yandan, Avrupa’nın 2019 ve 2026 yılları arasında ileri teknolojinin artan oranda benimsenmesi ve iyileştirilmiş sağlık altyapısının varlığı nedeniyle pazarda ikinci sırada yer alması bekleniyor.

REKABETÇİ PEYZAJ

Büyük Şirketlerin Ürün Portföylerini Genişletecek Ürün Lansmanları

Küresel Hemorajik İnme Tedavisi Pazarındaki büyük şirketler, rekabette öne geçmek için yeni ve yenilikçi ürünler yaratmak için araştırma ve geliştirme faaliyetlerine giderek daha fazla odaklanmaktadır. Pazar trendlerinin ve itici güçlerinin zirvesinde kalmak, karar vericilerin ortaya çıkan bu fırsatı elinde tutması için çok önemlidir. Çalışma, Hemorajik İnme Tedavi Endüstrisinin pazar eğilimleri ve gelişimi, itici güçleri, kapasiteleri, teknolojileri ve değişen yatırım yapısı hakkında bilgi sağlar.

Küresel hemorajik inme tedavisi pazarı, Bayer AG, Medtronic ve diğerleri gibi birkaç büyük şirketten oluşmaktadır. Bu şirketler, yeni hemorajik felç tedavi prosedürleri geliştirerek ürün portföylerini genişletmeye ve son derece rekabetçi küresel pazardaki konumlarını güçlendirmeye çalışıyorlar. Diğer kilit oyuncular, tahmin döneminde pazarın büyümesine katkıda bulunması beklenen varlıklarını sürdürmek için birleşme ve satın alma, işbirliği ve ortaklık gibi stratejiler benimsiyor.

SANAYİ GELİŞTİRME:

Ekim 2019 – Önde gelen bir hemorajik inme tedavisi çözümleri sağlayıcısı olan iSchemaView, Inc., en son ilavesi olan RAPID ICH’nin lansmanını duyurdu. Şirkete göre sistem, klinisyenleri hastada kafa içi kanama olasılığı hakkında doğru bir şekilde bilgilendiren kontrastsız BT’yi triyaj yapmak için yapay zekayı benimsiyor.
Hemorajik İnme Tedavisi için Küresel Pazarda Profili Oluşturulan Şirketlerin Listesi:

Sutyen

un Melsungen AG
Medtronic, Bayer AG
Novartis AG
Pfizer Inc
Merck & Co., Inc.
GlaxoSmithKline plc
Abbott
diğerleri arasında
Herhangi bir sorunuz için Sektör Uzmanlarımızla Görüşün:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/queries/hemorrhagic-stroke-treat-market-10313

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ uzman kurumsal analiz ve doğru veriler sunarak her büyüklükteki kuruluşun zamanında kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için yenilikçi çözümler tasarlayarak, onların işlerine özgü zorlukları çözmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sunarak müşterilerimizi bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Raporlarımız, şirketlerin sürdürülebilir büyüme elde etmesine yardımcı olmak için benzersiz bir somut içgörü ve niteliksel analiz karışımı içerir. Deneyimli analistler ve danışmanlardan oluşan ekibimiz, ilgili verilerle serpiştirilmiş kapsamlı pazar araştırmalarını derlemek için sektör lideri araştırma araçlarını ve tekniklerini kullanır.

Fortune Business Insights™’ta müşterilerimiz için en kazançlı büyüme fırsatlarını vurgulamayı amaçlıyoruz. Bu nedenle, teknolojik ve pazarla ilgili değişiklikler arasında gezinmelerini kolaylaştıran öneriler sunuyoruz. Danışmanlık hizmetlerimiz, kuruluşların gizli fırsatları belirlemelerine ve mevcut rekabet zorluklarını anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

out Inclure?

Le rapport sur le marché comprend une évaluation détaillée des divers moteurs de croissance et contraintes, opportunités et défis auxquels le marché sera confronté au cours de l’horizon projeté. De plus, le rapport fournit une recherche complète sur les développements régionaux du marché, affectant sa croissance au cours de la période de prévision. Il comprend des informations provenant des conseils de professionnels experts de l’industrie par nos analystes de recherche en utilisant plusieurs méthodologies. Le paysage concurrentiel offre des informations plus détaillées sur les stratégies telles que les lancements de produits, les partenariats, les fusions et acquisitions et les collaborations adoptées par les entreprises pour maintenir leur position sur le marché entre 2020 et 2027.

Points saillants du rapport :

Pénétration du marché : informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché Analyse de la chaîne d’approvisionnement.
Développement de produits/innovation : informations détaillées sur les technologies à venir, les activités RandD et les lancements de produits sur le marché
Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché, des segments géographiques et commerciaux des principaux acteurs du marché
Développement du marché : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché pour divers segments à travers les zones géographiques
Diversification du marché: informations exhaustives sur les nouveaux produits, les zones géographiques inexploitées, les développements récents et les investissements sur le marché Analyse de la chaîne d’approvisionnement
FACTEURS DE CONDUITE

Augmentation de l’incidence des AVC hémorragiques pour favoriser la croissance

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 15 millions de personnes subissent un AVC chaque année dans le monde. Parmi tous ceux-ci, environ 5 millions de décès sont signalés, tandis que 5 autres millions souffrent d’une incapacité permanente. L’incidence croissante des AVC hémorragiques stimule la demande de traitement rapide et optimal des AVC hémorragiques à travers le monde. En outre, l’adoption croissante de technologies modernes telles que l’intelligence artificielle (IA) par les grandes entreprises devrait contribuer à la croissance du marché mondial du traitement des AVC hémorragiques dans les années à venir. Par exemple, en janvier 2020, Capital Health, Hopewell, N.J. a expliqué l’adoption d’un logiciel d’intelligence artificielle (IA) pour aider à l’activation automatique de l’hémorragie intracrânienne. Le logiciel détermine efficacement le type d’AVC pour permettre le traitement opportun souhaité pour les patients.

SEGMENTATION

Le segment des antihypertenseurs restera dominant en raison de l’adoption croissante des médicaments

Le segment des antihypertenseurs, basé sur le médicament, devrait détenir la plus grande part de marché en raison de la préférence croissante des professionnels de la santé pour le traitement optimal des AVC hémorragiques afin de réduire le risque d’AVC chez le patient.

APERÇU RÉGIONAL

Augmentation de la prévalence des maladies chroniques en Amérique du Nord pour favoriser la croissance

Parmi toutes les régions, l’Amérique du Nord devrait rester à l’avant-garde et occuper la position la plus élevée sur le marché mondial du traitement des AVC hémorragiques au cours de la période de prévision. Cela est attribuable à la prévalence croissante des maladies chroniques qui stimule la demande de traitement essentiel de l’AVC hémorragique dans la région. D’autre part, l’Europe devrait occuper la deuxième position sur le marché en raison de l’adoption croissante de technologies de pointe et de la présence d’infrastructures de santé améliorées entre 2019 et 2026.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Lancements de produits par de grandes entreprises pour élargir leurs portefeuilles de produits

Les grandes entreprises du marché mondial Traitement des AVC hémorragiques se concentrent de plus en plus sur les activités de recherche et développement pour créer des produits nouveaux et innovants afin de garder une longueur d’avance sur la concurrence. Rester au fait des tendances et des moteurs du marché est crucial pour que les décideurs saisissent cette opportunité émergente. L’étude fournit des informations sur les tendances et le développement du marché, les moteurs, les capacités, les technologies et l’évolution de la structure d’investissement de l’industrie du traitement des AVC hémorragiques.

Le marché mondial du traitement des AVC hémorragiques comprend plusieurs grandes entreprises telles que Bayer AG, Medtronic et d’autres. Ces sociétés s’efforcent d’élargir leur portefeuille de produits en développant de nouvelles procédures de traitement de l’AVC hémorragique et de renforcer leurs positions sur le marché mondial extrêmement concurrentiel. Les autres acteurs clés adoptent des stratégies telles que la fusion et l’acquisition, la collaboration et le partenariat pour maintenir leur présence qui devrait contribuer à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE :

Octobre 2019 – iSchemaView, Inc., un important fournisseur de solutions de traitement des AVC hémorragiques, a annoncé le lancement de son dernier ajout, RAPID ICH. Selon la société, le système adopte l’IA pour trier la tomodensitométrie sans contraste qui avertit avec précision les cliniciens de la possibilité d’une hémorragie intracrânienne chez le patient.
Liste des entreprises présentées sur le marché mondial du traitement des AVC hémorragiques :

Soutien-gorge

un Melsungen AG
Medtronic, Bayer SA
Novartis SA
Pfizer Inc
Merck & Co., Inc.
GlaxoSmithKline plc
Abbott
Entre autres

Pour toute question, adressez-vous à nos experts de l’industrie :

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/queries/hemorrhagic-stroke-treatment-market-10313

À propos de nous:

Fortune Business Insights™ propose une analyse d’entreprise experte et des données précises, aidant les organisations de toutes tailles à prendre des décisions opportunes. Nous adaptons des solutions innovantes à nos clients, les aidant à relever les défis propres à leurs entreprises. Notre objectif est de fournir à nos clients des informations globales sur le marché, en leur donnant un aperçu granulaire du marché sur lequel ils opèrent.

Nos rapports contiennent un mélange unique d’informations tangibles et d’analyses qualitatives pour aider les entreprises à atteindre une croissance durable. Notre équipe d’analystes et de consultants expérimentés utilise des outils et des techniques de recherche de pointe pour compiler des études de marché complètes, entrecoupées de données pertinentes.

Chez Fortune Business Insights™, nous visons à mettre en évidence les opportunités de croissance les plus lucratives pour nos clients. Nous proposons donc des recommandations leur permettant de naviguer plus facilement dans les évolutions technologiques et liées au marché. Nos services de conseil sont conçus pour aider les organisations à identifier les opportunités cachées et à comprendre les défis concurrentiels dominants.